Att bedöma för lärande

Lärande är ju någonting som är oerhört komplext och beroende av otaliga faktorer- både sådana som vi som lärare kan påverka och sådana som vi inte kan göra någonting åt. Därför är det ibland skönt att kunna luta sina tankar mot någon smartare person som tänkt och formulerat tankarna innan en själv hinner dit. Klicka på bilden så kommer du till ett klipp där Dylan Wiliam pratar om bedömning som resurs (för både lärare och elever) på ett förståeligt och överskådligt sätt. Kom igen det blir kul!

1_l
Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg
Annonser